MajhiTest
Combine Gr- C Pre 2021

Package Price : 200 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 200 (+ GST)Buy Now


Click On Below Test Series To Attempt Free Tests


Description :

1. संयक्त पूर्व परीक्षा गट - क टेस्ट सिरीज फेज - १
2. या टेस्ट सिरीज मध्ये एकूण 10 टेस्ट आहेत.
3. 10 टेस्ट कॉम्प्रेहेन्सीव.
4. प्रत्येक टेस्ट मध्ये १०० प्रश्न आहेत.
5. प्रत्येक टेस्ट १०० गुणांची आहे.
6.प्रत्येक चार चुकीच्या प्रश्नांसाठी एक गुण वजा केला जाईल.
7. या सर्व टेस्टची भाषा मराठी आहे.