MajhiTest
Combine Gr- B Pre 2021

Package Price : 300 (+ GST)

Purchase typePrice
Online Test 300 (+ GST)Buy Now
Postal Test 700Buy Now


Click On Below Test Series To Attempt Free Tests
Description :

संयक्त पूर्व परीक्षा टेस्ट सिरीज 2021

1. या टेस्ट सिरीज मध्ये एकूण 12 टेस्ट आहेत.

2. 6 टेस्ट कॉम्प्रेहेन्सीव व 6 टेस्ट या विषयानुसार होतील.

3. विषयानुसार टेस्टची रचना संबंधित विषय + गणित व बुद्धिमत्ता अशी केली आहे. 

3. प्रत्येक टेस्ट मध्ये १०० प्रश्न आहेत.

4. प्रत्येक टेस्ट १०० गुणांची आहे.

5. प्रत्येक चार चुकीच्या प्रश्नांसाठी एक गुण वजा केला जाईल.

6. या सर्व टेस्टची भाषा मराठी आहे. 

7. प्रत्येक टेस्ट फक्त एकदाच सोडवता येते पण त्याचे विश्लेषण आणि उत्तरे कितीही वेळा पाहू शकाल.

 

वेळापत्रक खालील प्रमाणे – 

1. 12 डिसेंबर - राज्यघटना + गणित व बुद्धिमत्ता

2. 19 डिसेंबर - इतिहास + गणित व बुद्धिमत्ता

3. 26 डिसेंबर - भूगोल + गणित व बुद्धिमत्ता

4. 2 जानेवारी - सा. विज्ञान + गणित व बुद्धिमत्ता

5. 9 जानेवारी - अर्थशास्त्र + गणित व बुद्धिमत्ता

6. 12 जानेवारी - चालू घडामोडी + गणित व बुद्धिमत्ता

7. 16 जानेवारी - सामान्य अध्ययन

8. 19 जानेवारी सामान्य अध्ययन

9. 23 जानेवारी - सामान्य अध्ययन

10. 26 जानेवारी - सामान्य अध्ययन

11. 30 जानेवारी - सामान्य अध्ययन

12. 3 फेब्रुवारी - सामान्य अध्ययन

Validity Up to - 1 March 2022